Beställ direkt

Gonorretest

TESTFÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

 1. Testkassett
 2. Reagent A + B
 3. Provrör
 4. Steril bomullspinne

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 1. Följ bruksanvisningen mycket noggrant.
 2. Använd enbart medföljande utrustning.
 3. Rengör händerna noggrant för att undvika kontaminering av provet. Kontaminering kan orsaka felaktiga resultat.
 4. Detta test är för in vitro användning enbart. Får ej förtäras.
 5. Testet kan endast användas en gång.
 6. Använd ej efter bäst före datum.
 7. Använd ej om förpackningen är skadad eller förseglingen bruten.
 8. Förvaras utom räckhåll för barn.

LAGRING OCH STABILITET

 1. Kan förvaras till bäst före datum i försluten förpackning i 4°C till 30°C.
 2. Skyddas från solstrålning, fukt och värme.
 3. Öppna förpackningen enbart strax före genomförande av test.

PROVTAGNING OCH FÖRBEREDELSE

A. Kvinnor

Sug upp sekret från vaginalöppningen med bomullspinnen och för sedan in denna i vaginan. Ta ut bomullspinnen efter en halv minut.

B. Män

Sug upp sekret från urinrörsmynningen. Om inget sekret finns, för in bomullspinnen 2-3 cm i urinröret och rör om försiktigt ett par gånger innan den tas ut.

 

GENOMFÖRANDE AV TEST

 

 1. Låt testet uppnå rumstemperatur (10 - 30°C) ifall det har lagrats kyligt.
 2. Tillsätt 6 droppar av reagens A till provröret. Sätt i bomullspinnen och rör om i c:a 10 sekunder.
 3. Avlägsna så mycket extrakt från bomullspinnen som är möjligt genom att höja upp den i provröret och pressa samman detta. Släng sedan bomullspinnen.
 4. Tillsätt 2 droppar av reagens B till provröret och blanda väl.
 5. Extraktet kan förvaras i 4-8°C i upp till 24 timmar utan att det påverkar provresultatet.
 6. I fall urinprov används, centrifugera provet och använd provröret med precipitat. Tillsätt 6 droppar av reagens A och blanda väl. Sedan tillsätt 2 droppar av reagens B och blanda väl i minst 10 sekunder.
 7. Ta ut testkassetten från dess förseglade förpackning. För över 4 droppar vätska från provröret genom att vända och pressa provröret såsom visas nedan.

AVLÄSNING AV TESTRESULTAT

Läs testresultatet vid 10-15 minuter. Läs inte av resultat efter 15 minuter. 15 minuter krävs för att påvisa ett negativt resultat.

Observera: Bandens intensitet och bredd kan variera och har ingen betydelse för uttolkning av resultat.

Positivt (Gonorré infektion): Det förekommer färgband i både kontroll- och testområdet. Detta betyder att Gonorré har påvisats.

Negativt (Ingen infektion): Det förekommer enbart ett färgband i kontrollområdet och inget i testområdet.

Ogiltigt: Ingen av färgremsorna syns, eller, enbart en färgremsa i testområdet men ej i kontrollområdet. Den vanligaste orsaken till ett ogiltigt resultat är att bruksanvisningen ej har följts.

Produkter
Övrigt