Beställ direkt

Herpestest

 1. Testkassett
 2. Pipett
 3. Steril säkerhetslancett
 4. Servett med alkohol

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 1. Följ bruksanvisningen mycket noggrant.
 2. Använd enbart medföljande utrustning.
 3. Rengör händerna noggrant för att undvika kontaminering av provet. Kontaminering kan orsaka felaktiga resultat.
 4. Detta test är för in vitro användning enbart. Får ej förtäras.
 5. Testet kan endast användas en gång.
 6. Använd ej efter bäst före datum.
 7. Använd ej om förpackningen är skadad eller förseglingen bruten.
 8. Förvaras utom räckhåll för barn.

LAGRING OCH STABILITET

 1. Kan förvaras till bäst före datum i försluten förpackning i 4°C till 30°C.
 2. Skyddas från solstrålning, fukt och värme.
 3. Öppna förpackningen enbart strax före genomförande av test.

GENOMFÖRANDE AV TEST

 1. Låt testet uppnå rumstemperatur (10 - 30°C) ifall det har lagrats kyligt.
 2. Öppna folieförpackningen, ta ut och placera kassetten på ett plant underlag.
 3. Rengör ytan för provtagning med alkohol-servetten. Vänta tills ytan har torkat helt (blås inte på den).
 4. Använd säkerhetslancetten och pipetten. Säkerhetslancetten kan enbart användas en gång.
 5. Tryck samman pipetten och samla upp blodet genom att långsamt släppa trycket på pipetten.
 6. Tillsätt Tre droppar blod till den runda brunnen på kassetten.

 1. AVLÄSNING AV TESTRESULTAT

  Läs testresultatet efter 15 minuter. Läs inte av resultat efter 20 minuter.

  Positivt (Herpes infektion): Det förekommer färgband i både kontroll- och testområdet. Detta betyder att en Syfilis-infektion föreligger.

  Observera:Bandens intensitet och bredd kan variera och har ingen betydelse för uttolkning av resultat.

  Negativt (Ingen infektion): Det förekommer enbart ett färgband i kontrollområdet och inget i testområdet. Detta betyder att ingen Syfilis-infektion kan påvisas.

  Ogiltigt: Ingen av färgremsorna syns, eller, enbart en färgremsa i testområdet men ej i kontrollområdet. Den vanligaste orsaken till ett ogiltigt resultat är att bruksanvisningen ej har följts

Produkter
Övrigt