Beställ direkt

Om Klamydia

Klamydia är en de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och under 2015 anmäldes rekordmånga fall av klamydia som ökar kraftigt bland unga.

Klamydia är en bakterie som främst sätter sig i slemhinnorna i slidan, urinröret och analen, klamydia överförs mellan personer när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra.

Klamydia sprids framförallt genom samlag, antingen slidsamlag eller analsamlag

De symptom på Klamydia som kan förekomma är till exempel:

  • Att det svider när man kissar.
  • Att det kommer en flytning från urinröret, slidan eller ändtarmen.

Symtomen kan komma ca 1-2 veckor efter smittotillfället men kan också komma först flera månader senare.

Klamydia kan ligga latent i kroppen utan att ge några symtom för att bryta ut senare och orsaka besvär. Hur lång tid klamydia kan ligga latent vet man inte säkert, men förmodligen ganska lång tid.

För kvinnor kan obehandlad klamydia leda till äggledarinflammation. Äggledarna kan skadas så svårt att man blir steril eller att risken för utomkvedshavandeskap ökar.

För män kan obehandlad klamydia leda till bitestikelinflammation eller prostatainflammation, vilket kan orsaka en nedsatt förmåga att bli förälder.

 


 

Om Gonorré

Gonorré är en vanlig könssjukdom i Sverige som var på väg att försvinna men har nu kommit tillbaka kraftigt. Gonorré testas på samma sätt som klamydia och sjukdomen är dubbelt så vanlig hos män än hos kvinnor. Har du gonorré krävs behandling för att undvika smittspridning och följdsjukdomar.

De symptom på Gonorré som kan förekomma är till exempel:

  • Att det svider när man kissar.
  • Att det kommer en flytning från urinröret, slidan eller ändtarmen.

Symtomen kan komma ca 1-2 veckor efter smittotillfället men kan också komma först flera månader senare

Gonorré kan ligga latent i kroppen utan att ge några symtom för att bryta ut senare och orsaka besvär. Hur lång tid Gonorré kan ligga latent vet man inte säkert, men förmodligen ganska lång tid.

 


 

Om Herpes

Herpes är en vanlig könssjukdom i Sverige och många smittade vet inte om att man bär på Herpes viruset. Herpes testas på samma sätt som klamydia och sjukdomen är dubbelt så vanlig hos män än hos kvinnor. Har du Herpes krävs behandling för att undvika smittspridning och följdsjukdomar.

Det finns två typer av herpesviruset. Typ 1 som är munherpes och typ 2 som är underlivs herpes

De symptom på Herpes som kan förekomma är till exempel:

  • Att man är öm och har svidande smärta
  • Blåsor/sår och svullnad/klåda

Symtomen kan komma ca 1-2 veckor efter smittotillfället men kan också komma först flera månader senare, det visar sig oftast med att får ont i huden eller slemhinnorna runt könsorganen. Det kan också svida, sticka, klia eller kännas omväxlande varmt och kallt. Sedan bildas blåsor, som spricker och blir till sår.

Herpes kan ligga latent i kroppen utan att ge några symtom för att bryta ut senare och orsaka besvär. Nerverna i underlivet, ljumskarna och övre delen av låren sitter ihop och därför kan Herpes spridas till till ändtarmen,skinkorna,urinröret och runt om vaginan.

 


 

Om Syfilis

Syfilis är en vanlig könssjukdom i Sverige som var på väg att försvinna men har nu kommit tillbaka kraftigt. Syfilis testas på samma sätt som klamydia och sjukdomen är dubbelt så vanlig hos män än hos kvinnor. Har du Syfilis krävs behandling för att undvika smittspridning och följdsjukdomar.

De symptom på Syfilis som kan förekomma är till exempel:

  • Att det svider när man kissar.
  • Att det kommer en flytning från urinröret, slidan eller ändtarmen.
  • Sår på könsorganet, munnen eller analen

Symtomen kan komma ca 1-3 veckor efter smittotillfället och kan finnas kvar upp till 3 månader.

Syfiliskan ligga latent i kroppen utan att ge några symtom för att bryta ut senare och orsaka besvär. Om du inte behandlar syfilis så kan den sprida sig till blodet och ge olika hudutslag,svullna lymfkörtlar i ljumskarna, huvudvärk, trötthet och feber.

Produkter
Övrigt